Strona główna → Rodzice

Rodzice

REKRUTACJA DO PP 13 NA ROK SZKOLNY 2023/2024

ORGANY PRZEDSZKOLA

 STATUT PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 13 W RADOMIU

   KLAUZULA INFORMACYJNA o przetwarzaniu danych 
 osobowych

Procedura postępowania na okoliczność wypadku osób pozostających pod opieką Przedszkola Publicznego nr 13 w Radomiu

 Procedura postępowania w przypadku konieczności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej dzieciom uczęszczającym
do Przedszkola Publicznego nr 13 w Radomiu 

Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola, postępowanie z dzieckiem chorym 

BEZPIECZNA SZKOŁA - Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów

Drodzy Rodzice, jeżeli wasze dziecko połknęło ciało obce?! 

UWAGA WAŻNE!!!

KORONAWIRUS - co należy wiedzieć?

BEZPIECZNE PRZEDSZKOLE - ważne informacje

Zachęcamy rodziców do korzystania z propozycji spędzania wolnego czasu  - kliknij link "Spędzajmy czas aktywnie"

oraz do zaglądania i korzystania z proponowanych linków 
"Drogi Rodzicu, wybierz coś dla swojego dziecka"

W celu podzielenia się opiniami, sugestiami na temat naszego Przedszkola istnieje możliwosć korespondencji pod adresem
e-mial:pp13korespondencja@wp.pl

Rady Rodziców - Kompetencje i zasady działania. 

OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE

Klauzula informacyjna - monitoring wizyjny 

Procedury i regulaminy dotyczące bezpieczeństwa dzieci obowiązujące w Przedszkolu Publicznym nr 13 w Radomiu 

Szanowni Rodzice!

Dyrektor i rada pedagogiczna dziękuje wszystkim rodzicom oraz partnerom, którzy brali udział w ewaluacji zewnętrznej przedszkola prowadzonej przez Kuratorium Oświaty w Warszawie.

Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Przedszkolu Publicznym nr 13 w Radomiu w roku szkolnym 2016/2017

Raport z ewaluacji problemowej przeprowadzonej przez Kuratorium Oświaty w Warszawie w roku szkolnym 2015/2016

    Jak aktywować kartę zbliżeniową?

Jak uzyskać dostęp do zintgrowanego systemu zarządzania oświatą?

PROCEDURA KORZYSTANIA Z SYSTEMU iPrzedszkole 

PRZEZ RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH DZIECI 

W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 13 W RADOMIU 

Drogi Rodzicu, chroń siebie i dzieci przed wszawicą? 

 Jak rozwijać słuch fonematyczny u dziecka - rady dla rodziców.

Czy moje dziecko poprawnie mówi.....