UWAGA WAŻNE!!! 

Wytyczne przeciwedpiemiczne Głównego Inspektora Snitarnego z dnia 4 maj 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nadz dziećmi nad dziećmi w wieku do 3 lat, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Pańśtwoej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 i 567)

Wytyczne dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych
w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego 

ZARZĄDZENIE nr 5/2020 Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 13 w Radomiu z dnia 6 maja 2020 r.
w sprawie: zawieszenia zajęć w Przedszkolu Publicznym nr 13 w Radomiu w okresie od dnia 6 maja 2020 r.
do dnia 15 maia 2020 r.  


Zachęcamy rodziców do korzystania z propozycji spędzania wolnego czasu  - kliknij link "Spędzajmy czas aktywnie"

oraz do zaglądania i korzystania z proponowanych linków
"Drogi Rodzicu, wybierz coś dla swojego dziecka"

Prezentacja multimedialna naszego przedszkola

ZAPRASZAMY DO GALERII NASZEGO PRZEDSZKOLA

 Publiczne Przedszkole nr 13 powstło 24.03.1977r. Usytuowane jest
na osiedlu Zamłynie przy ulicy Garbarskiej 59/67. 

Mieści się w wolnostojącym, parterowym budynku, wokół którego rozciąga się duży, zielony ogród wyposażony w zjeżdżalnie, huśtawki, piaskownice
i inne urządzenia do zabaw terenowych.


Budynek i jego otoczenie, przystosowane są do potrzeb i warunków rozwojowych dzieci w wieku przedszkolnym oraz wymogów określonych przepisami dotyczącymi tego typu placówek.


Przedszkole posiada bardzo dobre warunki lokalowe. Jest placówką siedmiooddziałową, do której uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Każda grupa wiekowa mieści się w osobnej, dużej, estetycznej, dobrze wyposażonej sali zabaw i zajęć dla dzieci. Przy każdej sali znajdują się łazienki. Każda grupa wiekowa ma własną szatnię.

Posiłki dzieci spożywają na jadalni.
Obok pomieszczeń przeznaczonych dla dzieci znajdują się jeszcze: gabinet dyrektora, księgowej, intendentki,kuchnia, pomieszczenie do wydawania posiłków i zmywania naczyń. Przedszkole dysponuje bogatą bazą środków dydaktycznych, sprzętem audiowizualnym wykorzystywanym w codziennej pracy opiekuńczo - wychowawczo - dydaktycznej. Nasze działania zmierzają w kierunku jej ciągłego wzbogacania i doskonalenia.

Nauczyciele pracujący w naszym przedszkolu posiadają kwalifikacje
w zakresie wychowania przedszkolnego i systematycznie doskonalą swój warsztat pracy, uczestnicząc w warsztatach, kursach i studiach podyplomowych.

Dużym zainteresowaniem cieszą się w naszej placówce zajęcia dodatkowe: język angielski, zajęcia umuzykalniające, tańce i religia.

Otwartość na wpływy środowiska przejawia się w naszej placówce we współpracy z rodzicami, instytucjami oświatowymi i kulturalnymi. Duży wkład w funkcjonowanie placówki wnoszą rodzice dzieci, którzy przez personel traktowani są jako cenni i równorzędni partnerzy w kierowaniu procesem wychowawczym dzieci. Pomagają w organizowaniu imprez, uroczystości przedszkolnych i wycieczek oraz w miarę swoich możliwości sponsorują niektóre nasze poczynania. Nasze przedszkole organizuje dla nich dni otwarte
, które pozwalają rodzicom poznać aspekty życia przedszkolnego oraz obserwować zachowania swoich pociech.