Strona główna → Rekrutacja

Rekrutacja

WAŻNE - POTWIERDZENIE WOLI !!!

Zakończenie I etapu rekrutacji do przedszkoli – potwierdzenie woli uczęszczania dziecka do przedszkola

Przypominamy, iż po opublikowaniu list dzieci zakwalifikowanych do przedszkoli rodzice mają obowiązek potwierdzić wolę zapisania dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, wskazanego w wyniku elektronicznej rekrutacji.
Wypełniony i podpisany przez rodziców Formularz potwierdzenia woli uczęszczania dziecka
do
przedszkola/szkoły podstawowej należy dostarczyć do 15 maja 2020 r.

Rodzice mogą skorzystać z dwóch sposobów:

1. Preferowane jest wysłanie skanu lub zdjęcia formularza drogą mailową
na adres  przedszkola/szkoły podstawowej, do której dziecko zostało zakwalifikowane.
Adresy e-mail placówek  znajdują się w ofercie każdego przedszkola/szkoły podstawowej.

lub

2. Dostarczenie dokumentu w wersji papierowej do placówki (zapakowane w dużą kopertę). Zaklejoną kopertę należy pozostawić w przygotowanej do tego celu urnie.

Niedopełnienie tego obowiązku przez rodziców/prawnych opiekunów w wyznaczonym terminie będzie równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu/szkole podstawowej.

 

 

Zasady rekrutacji - nabór do przedszkola na rok szkolny 2020/2021

Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2020/2021

Zapraszamy na stronę www.oswiatawradomiu.pl - adres
strony internetowej naboru elektronicznego do przedszkola (zakładka: Nabory ->Przedszkola)


W naszym przedszkolu jest 11 oddziałów i 275 miejsc.

  • 5 oddziałów zlokalizowanych w głównym budynku przedszkola
    przy ul. Garbarskiej 59/67

  • 6 oddziałów zlokalizowanych jest w  budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi im. M. Reja w Radomiu przy ul. Kruczej 2/10

    W rekrutacji do przedszkola na rok szkolny 2020/2021 będą brały udział dzieci z roczników:

  • 2017 r. dzieci 3-letnie
  • 2016 r. dzieci 4-letnie
  • 2015 r. dzieci 5-letnie
  • 2014 r. dzieci 6-letnie