Strona główna → Rodzice

Rodzice

REKRUTACJA DO PP 13 NA ROK SZKOLNY 2024/2025

ORGANY PRZEDSZKOLA

 STATUT PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 13 W RADOMIU

   KLAUZULA INFORMACYJNA o przetwarzaniu danych 
 osobowych

Procedura postępowania na okoliczność wypadku osób pozostających pod opieką Przedszkola Publicznego nr 13 w Radomiu

 Procedura postępowania w przypadku konieczności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej dzieciom uczęszczającym
do Przedszkola Publicznego nr 13 w Radomiu 

Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola, postępowanie z dzieckiem chorym 

W celu podzielenia się opiniami, sugestiami na temat naszego Przedszkola istnieje możliwosć korespondencji pod adresem
e-mial:pp13korespondencja@wp.pl

Rady Rodziców - Kompetencje i zasady działania. 

OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE

Klauzula informacyjna - monitoring wizyjny 

Procedury i regulaminy dotyczące bezpieczeństwa dzieci obowiązujące w Przedszkolu Publicznym nr 13 w Radomiu 

Szanowni Rodzice!

Dyrektor i rada pedagogiczna dziękuje wszystkim rodzicom oraz partnerom, którzy brali udział w ewaluacji zewnętrznej przedszkola prowadzonej przez Kuratorium Oświaty w Warszawie.

Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Przedszkolu Publicznym nr 13 w Radomiu w roku szkolnym 2016/2017

Raport z ewaluacji problemowej przeprowadzonej przez Kuratorium Oświaty w Warszawie w roku szkolnym 2015/2016

    Jak aktywować kartę zbliżeniową?

Jak uzyskać dostęp do zintgrowanego systemu zarządzania oświatą?

PROCEDURA KORZYSTANIA Z SYSTEMU iPrzedszkole 

PRZEZ RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH DZIECI 

W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 13 W RADOMIU