Prezentacja multimedialna naszego przedszkola

ZAPRASZAMY DO GALERII NASZEGO PRZEDSZKOLA

 Przedszkole Publiczne nr 13 powstało 24.03.1977r. Usytuowane jest
na osiedlu Zamłynie przy ulicy Garbarskiej 59/67. 

Mieści się w wolnostojącym, parterowym budynku, wokół którego rozciąga się duży, zielony ogród wyposażony w zjeżdżalnie, huśtawki, piaskownice
i inne urządzenia do zabaw terenowych.


Budynek i jego otoczenie, przystosowane są do potrzeb i warunków rozwojowych dzieci w wieku przedszkolnym oraz wymogów określonych przepisami dotyczącymi tego typu placówek.


Przedszkole posiada bardzo dobre warunki lokalowe. Jest placówką
11-oddziałową, do której uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Każda grupa wiekowa mieści się w osobnej, dużej, estetycznej, dobrze wyposażonej sali zabaw i zajęć dla dzieci. Przy każdej sali znajdują się łazienki. Każda grupa wiekowa ma własną szatnię.

Posiłki dzieci spożywają na jadalni.
Obok pomieszczeń przeznaczonych dla dzieci znajdują się jeszcze: gabinet dyrektora, księgowej, intendentki,kuchnia, pomieszczenie do wydawania posiłków i zmywania naczyń. Przedszkole dysponuje bogatą bazą środków dydaktycznych, sprzętem audiowizualnym wykorzystywanym w codziennej pracy opiekuńczo - wychowawczo - dydaktycznej. Nasze działania zmierzają w kierunku jej ciągłego wzbogacania i doskonalenia.

Nauczyciele pracujący w naszym przedszkolu posiadają kwalifikacje
w zakresie wychowania przedszkolnego i systematycznie doskonalą swój warsztat pracy, uczestnicząc w warsztatach, kursach i studiach podyplomowych.

Otwartość na wpływy środowiska przejawia się w naszej placówce we współpracy z rodzicami, instytucjami oświatowymi i kulturalnymi. Duży wkład w funkcjonowanie placówki wnoszą rodzice dzieci, którzy przez personel traktowani są jako cenni i równorzędni partnerzy w kierowaniu procesem wychowawczym dzieci. Pomagają w organizowaniu imprez, uroczystości przedszkolnych i wycieczek oraz w miarę swoich możliwości sponsorują niektóre nasze poczynania. Nasze przedszkole organizuje dla nich dni otwarte
, które pozwalają rodzicom poznać aspekty życia przedszkolnego oraz obserwować zachowania swoich pociech.