Strona głównaGaleria → Próbna ewakuacja

Próbna ewakuacja

Dnia 26.09.2018 roku o godzinie 1000 dzieci z oddziałów VI, VII, VIII i IX wraz z uczniami ze Szkoły Podstawowej nr 22 brały udział w próbnej ewakuacji przeciwpożarowej. Celem akcji było nabywanie przez dzieci umiejętności właściwych zachowań w sytuacji zagrożenia, zapoznanie ich
z zasadami bezpiecznej ewakuacji, zapoznanie personelu i dzieci
z praktycznym prowadzeniem ewakuacji osób przebywających w budynku. Zakres i przebieg działań został uzgodniony z Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu. Cała akcja przebiegała sprawnie i bez zakłóceń. Za budynkiem szkoły na dzieci czekała miła niespodzianka - samochód ratowniczy Straży Pożarnej, który po zakończonej akcji można było obejrzeć zarówno z zewnątrz jak i wewnątrz.