Strona głównaWIERSZ I PIOSENKA GR. VIII → Zamierzenia wychowawcze - marzec gr. VIII

Zamierzenia wychowawcze - marzec gr. VIII

1. Rozbudzenie zainteresowania się przyrodą. Zapoznanie z wybranymi zwierzętami egzotycznymi, ich wyglądem, sposobem odżywiania
i warunkami klimatycznymi, w jakich żyją.

2. Dbanie o środowisko naturalne, poznanie zasad dbania o zwierzęta
i pomagania zwierzętom zamieszkującym nasze pola i lasy.

3. Obserwowanie zmian za­chodzących w przyrodzie przed zbliżającą się wio­sną, np. coraz dłuższe dni, coraz wyższa temperatura, topnienie śniegu i lodu, powracające pierwsze ptaki (skowronki, czajki, szpaki), pojawiające się pierwsze kwiaty (przebi­śniegi, krokusy).

4. Poznawanie zwiastunów wiosny, np. kwitnienie wierzby i leszczyny, poja­wienie się pąków na drze­wach, krzewach.